Home Africa News The latest chats From Gweru S>x Scandals

The latest chats From Gweru S>x Scandals

1095
0

[8/18, 17:02] Annette: Kuchauyika here kuzotiona kuno tisina Mari dzerent?

[8/18, 17:02] VaChikanya: No masanganisa zvinhu zvakasiyana apa mwana

[8/18, 17:03] VaChikanya: Musi uno ndakauya wani kuzotora CV rako

[8/18, 17:05] Annette: Hameno but ma1 azotanga

[8/18, 17:11] Annette: Taitonyepera mukwasha wenyu sometimes but kuti muzotidai here

[8/18, 17:18] Annette: I don’t know kuti vangu mungatinyaradza sei hangu coz tiri pama1

[8/18, 17:19] VaChikanya: I understand mwana. I will do my best

[8/18, 17:24] Annette: Saka yamatiita yekungotanga kubata munhu inonzi chiii

[8/18, 17:24] Annette: Maisataura kuti I love you

[8/18, 17:26] Annette: Makazviita vanhu hobho

[8/18, 17:28] VaChikanya: Hakuna zvakadaro mwana waDaddy

[8/18, 17:29] Annette: Heyaaa pakanaka kana muri kunyeperwa Daddy

[8/18, 17:30] Annette: But then ndine mubvunzo hangu

[8/18, 16:36] VaChikanya: Mwari ndiye murwiri wangu mwana waDaddy.

[8/18, 16:37] Annette: Pakanaka kana muri safe

[8/18, 16:40] Annette: It’s okay people are crying kunze uku zvekuti dai makadzora moyo

[8/18, 16:40] Annette: Chiri kunyanya kurwadza madzingiro amakatiita

[8/18, 16:40] VaChikanya: Kudzora Moyo how mwanangu

[8/18, 16:40] Annette: Kutipa warning

[8/18, 16:41] VaChikanya: Ekudiyi futi mwanangu

[8/18, 16:41] VaChikanya: Theft mahwani mwanangu

[8/18, 16:41] Annette: Worse kuti mhosva yakabatirwa someone and the rest tozoita kunzi takuda kutsvaga kuti imimi hamuna kuzviitawo here

[8/18, 16:42] VaChikanya: Ndazvinzwa zvauri kutaura mwana waDaddy

[8/18, 16:43] Annette: I don’t think tainyanya kurwadziwa dai Enifa akaenda nemhosva yake ini mozondiwanirawo yangu nenguva yangu ini

[8/18, 16:44] VaChikanya: You are right mwanangu

[8/18, 16:44] Annette: Mhosva hadzipere paya maizongoti wadai modzinga henyu

[8/18, 16:44] VaChikanya: But remember I was not at work for the past 2 months

[8/18, 16:44] Annette: Worse kuvanhu vamaiziva kuti vanhu venyu haaaa zvinobata bata

[8/18, 16:44] VaChikanya: Okay

[8/18, 16:45] Annette: But then why makazongotangira kutitsvagira zvekumashure

[8/18, 16:45] Annette: Isusu naLoraine takamboita iya hatina kumboona muchiti tombotarisa kuti vaiswiper ndivanani

[8/18, 16:46] VaChikanya: Hakuzi kumashure mwana waDaddy

[8/18, 16:46] Annette: Honestly inini pandinotombozvifunga zvondibata sure

[8/18, 16:46] Annette: But handina zvandingaita

[8/18, 16:47] Annette: But inini kukuprotectai kwandaiita ndokwamaifanirawo kungondiita

[8/18, 16:47] VaChikanya: Zvinowanika mwana waDaddy let’s focus on next step. Handina pandinombikurasa ini

[8/18, 16:47] Annette: Maizviziva kuti nyaya yeetym inobata munhu wese yangu inotondirwadza kuti andina kuijuicer

[8/18, 16:48] Annette: Amuna kumbotipa time yekuexplainer only kungotiti zvadhakwa like that

[8/18, 16:48] Annette: Pakanaka

[8/18, 16:49] VaChikanya: Ko vamwe vainyora wani mareports nyangwe vaizo resigner havo pave paye

[8/18, 16:49] Annette: I think handina kumbowana time to discuss mabviro angu pabasa nemi but honestly zvinondidya moyo kuti but I did this for him so why why why

[8/18, 16:50] Annette: But inini you told me imimi kuti zvadhakwa enda unoona Manzvaire,you called him ndichifamba from your office muchivaudza kuti ngaaresigne

[8/18, 16:50] VaChikanya: Apa mwana waDaddy panga pakatoipa handisi hangu kukunyepera Tendai

[8/18, 16:50] Annette: Tava kuextension he called you vakati Ari kuchema I don’t know kuti makapindura kutii

[8/18, 16:51] Annette: But then zvinhu zvamaikwanisa kungovhara imimi mukapa vanhu warning

[8/18, 16:51] VaChikanya: Iwe iri mwana wangu I heard to guide you nokuti theft remains theft

[8/18, 16:52] Annette: It’s ok but zvinorwadza kuti unzi nemumoney changer maibirei etym

[8/18, 16:52] VaChikanya: It was not easy like that mwana waDaddy. Pane zvakawanda zvaiitika behind the scenes mwanangu

[8/18, 16:52] Annette: Inini I don’t explain my issue kuvanhu but unotobatikana kuti sure ndozviri kutaurwa

[8/18, 16:53] VaChikanya: I understand mwana waDaddy

[8/18, 16:54] Annette: Takakanda mapapers ku (name withheld) tikanzi ndimi vekuba ku(name withheld)

[8/18, 16:54] Annette: I don’t think towana basa munomu muGweru iniii

[8/18, 16:54] VaChikanya: Sure here mwanangu

[8/18, 16:55] VaChikanya: Rinowanika. Handiti ndine mapepa Ako here

[8/18, 16:55] Annette: Yes I was touched zvekutoti handizive kuti hupenyu hwacho huchadiii

[8/18, 16:56] VaChikanya: Don’t worry zvinoita

[8/18, 16:57] Annette: Someone told me kuti maivapepa kaaa kuhospital nyoka inyoka

[8/18, 16:58] Annette: Wotozotanga kuzvibvunza kuti but why asi

[8/18, 16:58] Annette: Tobhadhara rent nei asi veduwee

[8/18, 16:59] Annette: Munhu anongobatanidzawo kuti maiitira munhu zvakanaka after all modzingwa sembwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here