Home Africa News Seh Calaz tears in Olinda, Wicknell fight Ipawo kana uchikwanisa handiti uri...

Seh Calaz tears in Olinda, Wicknell fight Ipawo kana uchikwanisa handiti uri mbinga here

498
0

Mubhanditi Seh Calaz joins the fight between Olinda Chapel and Wicknell Chivhayo , making it clear to Olinda that everyone is allowed to give, you gifted Greatman and none body shamed.

A facebook post reads

Sisi Olinda, tinokutendai nezvamakaitira mkomana Greatman zvakaonekwa, kusatenda huroyi,moramba muchiitirawo vamwe zvakadaro nepamunokwanisawo.

It’s a good thing makazokwanisa kumuonawo kuti ariko uye anoda rubatsiro totenda kwakabva inspiration yekuti mumhanye mhanye Asi manje mukatanga kutoswerera nyaya yacho zvodzoka pakuti makapa nemoyo or makapa ne godo .

Pamunonetsera ma sister ndepekuti munokanganwa chezuro nehope. Pamaitengawo nekupa vamaipa zvipo zvamaikwanisawo,Pamaikandira mari vaimbi yamaikwanisa,hapana akambofamba achishora vamaipa kana mapiro acho, ikezvino muri take take kuti ma artists hamusi varume ,vazopihwirwei dai paitwa zvimwe.Mabook amunoitira ruzha takapihwa musi watakapihwa mota chaiwo.

Pane kurwisa atambanudza ruoko kupa Madii kutanga nekuita action yacho imimi sezvo muriwo mbinga ,Batai ne uko Chibaba Wicknell neuko,mamwe ma millionare neuko tongoona nemabasa enyu kuti munogona chaizvo kushandisa mari dzenyu semashandisiro amuri kuda dzevamwe dziitwe.

Bodyshaming ????hazvibude zvichibva kwamuri!! Isu seMabhanditi tinokutsigirai Sir Wicknell rambai muchiita zvishamiso, ipai wese wamanzwa moyo wenyu uchida kupa ,nekuti kupa rudo thank you nekusimudzira vaimbi vemunyika yekwenyu.Murikupa vakashanda ende takashandawo for years haisi secret ,kwatiri chipo ndecheziya .

NYIKA INOVAKWA NEVENE VAYO ,tichiti pasi nemhandu uye anenge asvotwa kana kurwadziwa ngaapfugame anamatewo mhinduro ichabva kudenga.#zvinovengwanemuroyi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here