Home Africa News Pfuti dzoridzwa parufu rwa baba Judy, Moreboys Great Hope orambidzwa kutakura chitunha

Pfuti dzoridzwa parufu rwa baba Judy, Moreboys Great Hope orambidzwa kutakura chitunha

1129
0

We are very sorry we no longer offering funeral services for Baba Judy in Zimbabwe.We were attacked at the funeral and we received death threatsMoreboys Great Hope Oti Baba Judy Vaindi Support Saka Ndandichida Kubatsirawo ofumura 5 Vanhu Vaida Kumuuraya Kunhamo Ya Baba Judy

Chiiko Ma Zimbabweans Inzwaiwo Imii ??????Gono Ku CaptownZvakaoma Imi Moreboys Oti Handichatakura Baba Judy Vanhu Varikuda Kundiuraya Ikoko Hezvo Team Yake Ya Attakwa Varikuda Kutomuuraya ????PASHATAMushandi Weku Great Hope Orohwa Kurufu Kwa Baba Judy Akabatirwa Pfuti Achinzi Uri Munhu WaMore Boys Zvakaoma Imi ?

???Chiiko Asi Ma ZimbaMushandi Weku Great Hope Orohwa Kurufu Kwa Baba Judy Akabatirwa Pfuti Achinzi Uri Munhu WaMore Boys Zvakaoma Imi ????

Chiiko Asi Ma Zimba Moreboys Great Hope Oti Baba Judy Vaindi Support Saka Ndandichida Kubatsirawo ofumura 5 Vanhu Vaida Kumuuraya Kunhamo Ya Baba Judy Chiiko Ma Zimbabweans Inzwaiwo Imii ??????Gono Ku Captown

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here